Blockchain ve Bitcoin’e Giriş

Dünya blockchain ve bitcoin sayesinde artık dağıtık yapıya geçiyor. Eskiden haberleşme merkeziydi. Posta merkezinde toplanan mektup vs. evraklar merkezden adreslere dağıtılıyordu. İnternet alt yapısı ile birlikte email çıkınca gayri merkezi bir yapıya büründü. Yani birden fazla merkezden birden fazla insana dağılmaya başladı. Örneğin şu an bir mail attığınızda mail sunucusuna gidip ordan alıcısına yönleniyor. Merkeziyeti burada başlıyor. Sosyal medya araçlarının vs. gelişmesinden sonra ise herkesten herkese içerik gidebilir duruma geldi. Yani herkes hem üretebilir hem tüketebilir pozisyona geçti.

Parada bu noktada aynı durumda oluyor. Zamanla ise dijitalleşmeye başladı. Bankalar sayesinde gayri merkezi yönelime giriyor. Bitcoin ile bu tamamen merkeziyetsiz bir yapıya bürünecek gibi duruyor.

Paradan önce takas (değiş-tokuş) ile alışveriş yapılıyordu. Sonra para ortaya çıktı ve para aynı zamanda değer saklama ve transfer aracı oldu. Para esas sanayileşmeden sonra kullanılmaya başladı. Daha sonra ise gelişen internet ve bankacılık sayesinde artık para fiziki bir varlıktan dijital bir hale dönmeye başladı. Örneğin birine eskiden parayı elden veriyorduk. Sonra bankalardan transfer eder olduk. Ve hiç bir fiziki değişim olmadan sadece merkezi (banka) yapı işlem kayıtlarını tutup gönderici ve alıcı arasında bir bağ kurdu. Paranın genel manada aslında bir güven unsuru olduğunu söylemek gerekir. Tabi para kullanım amacı zamanla değişip sermaye olarak kullanılabilir. Bireyler için ise itibari bir unsur haline geldi.

Devamını oku